นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ
13 ม.ค. 64 15:28 น. 32 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 13 มกราคม 2564  เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  นางนูรีดา หนิเร่ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และนายสุชาติ  ซิรยานนท์ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 ระดับศูนย์สอบ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดสงขลา (สกสค.) อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

 

 

ภาพ : นายปรัชญา รุ่งเรือง/ ธัญรัตน์ ศรีสงค์     ข่าว : นายสุชาติ ซิรยานนท์