เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส11) สถาบันพระปกเกล้า
24 ธ.ค. 63 15:08 น. 30 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 24 ธันวาคม 2563  เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้นายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส11) สถาบันพระปกเกล้า และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บทบาทของสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะกับโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ ณ โรงเรียนเร๊าะห์มานียะห์ อ.จะนะ จ.สงขลา

ภาพ/ข่าว : นายอับดุลรอหมาน สอมัน