นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมสร้างการรับรู้การดำเนินงานด้านวิชาการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ
23 ธ.ค. 63 12:04 น. 64 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 23 ธันวาคม 2563  เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ พร้อมด้วยนายอับดลรอหมาน สอมัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และนางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในกิจกรรมสร้างการรับรู้การดำเนินงานด้านวิชาการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ โดยนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ภาพ : ปรัญชา รุ่งเรือง /ข่าว : สุชาติ ซิรยานนท์