เจ้าหน้าที่สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
22 ธ.ค. 63 13:43 น. 30 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 22 ธันวาคม 2563  เวลา 10.30 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ มอบหมายให้นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ณ โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา อ.จะนะ จ.สงขลา ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา ในการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียน       

ภาพ/ข่าว : สุชาติ ซิรยานนท์