นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอามีน กะดะแซ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี
14 ธ.ค. 63 13:40 น. 52 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 14 ธันวาคม 2563 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ร่วมแสดงความยินดีกับนายอามีน กะดะแซ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี