นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและโครงงานฐานวิจัย
14 ธ.ค. 63 10:47 น. 55 ครั้ง
นายสุชาติ ซิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอนุพงศ์  สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดห้องเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและโครงงานฐานวิจัย พร้อมเยี่ยมชมบูทกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียน  ณ โรงเรียนบุสมีวิทยามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา