สำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ดำเนินการประชุมวางแผน พิจารณาคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา
13 พ.ย. 63 15:16 น. 157 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้มอบหมายให้นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ดำเนินการประชุมวางแผน พิจารณาคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตามแนวทางการคัดเลือกกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาดำเนินการคัดเลือก ปส.กช. ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด พ.ศ.2563 ตามกรอบระยะเวลาการคัดเลือก ระหว่างวันที่ 11-30 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีคณะทำงานตามแนวทางการคัดเลือกฯ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม