สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา กำหนดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา
12 พ.ย. 63 15:45 น. 123 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้กำหนดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะทำงานต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา


ข่าวจาก: facebook