วันอังคารที่ 10 พ.ย. 2563 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย และ เจ้าหน้าที่ชำนาญการด้านอิสลามศึกษาได้ดำเนินการอนุเคราะห์ข้อมูลของ โรงเรียนปอเนาะและโรงเรียนตาดีกา ในพื้นที่ ต.ธารคีรี อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เนื่องจาก กอ.รมน.ภาค 4 สน. จะดำเนินโครงการส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและต้องการให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน ซึ่งทางหมวดเฉพาะกิจตำรวจตะเวนชายแดนที่ 4322 ยังขาดข้อมูลดังกล่าว เพื่อเป็นการทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตามนโยบายของ กอ.รมน.ภาค 4 สน.
10 พ.ย. 63 11:52 น. 284 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย