วันพฤหัสบดี ที 5 พ.ย. 2563 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย มอบหมายให้นางสาวศมพรัตว์ เจ๊ะบ่าว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วน ราชการฯ ครั้งที่ 11/2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
5 พ.ย. 63 14:56 น. 153 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย