ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 วันพฤหัสบดี ที 5 พ.ย. 2563 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม สช.อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
5 พ.ย. 63 14:39 น. 195 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันพฤหัสบดีที่ 25 พ.ย. 2563 นายอุทิศ อมรณมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา