นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา)เป็นประธานในพิธีเปิด กีฬาสีภายใน รร.สุขสวัสดิ์วิทยา
29 ต.ค. 63 13:41 น. 818 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในของโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา "ส.ว.เกมส์" ประจำปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา ณ โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา ต.ลำไพล อ.เทพา จ.สงขลา