กิจกรรมจิตอาสา
22 ต.ค. 63 13:47 น. 187 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

 22 ต.ค. 63 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่เรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอม เกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค. 63 โดยร่วมกับสถานศึกษา เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกและสถาบันการศึกษาได้มีส่วนร่วม ในการทำกิจกรรมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เป็นการแสดงออกซึ่งความรักชาติ รักแผ่นดินและปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์ต่อ ครอบครัว