นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.สะบ้าย้อย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยาและโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ
21 ต.ค. 63 11:03 น. 44 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563
>• เวลา 09.00 น.นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากร สช.จ.สงขลาและสช.อ.สะบ้าย้อยตรวจเยี่ยมโรงเรียนศาสน์มุสลิมวิทยาเพื่อกำกับ ติดตามตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม 

 

 

>• เวลา 13.30 น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิเพื่อส่งเสริม กำกับ ติดตามการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานและกฏหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน