นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผอ.สช.อ.จะนะ เข้าร่วมรับฟังการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา/ ระดับปริญญาโท
16 ต.ค. 63 15:28 น. 41 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมรับฟังการนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา/ ระดับปริญญาโท ที่เข้ารับการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพทางการบริหารการจัดการในหน่วยงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จากคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา