นายมูฮั​น​มัด​ ด​ื​อ​รา​แม​ รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ในการเตรียมการประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
7 ต.ค. 63 19:18 น. 13 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 กันยายน 2563 เวลา 16.00 น. นายอาคม​ สุชาติ​พงษ์​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​ มอบหมาย​ให้​ นาย​มู​ฮ​ั​น​มัด​ ด​ื​อ​รา​แม​ รอง​ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา ​เข้าร่วมประชุมพร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​จังหวัดชายแดนภาคใต้​ ในการเตรียมการประชุมวิชาการ “สี่ทศวรรษการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ในโครงการตามพระราชดำริฯ” สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดชายเเดนภาคใต้ โดยมี นายธฤติ ประสานสอน รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมใบไม้สีทอง สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส