นายมูฮันมัด ดือราแม รอง ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
15 ก.ย. 63 16:48 น. 22 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวเจตนารมณ์ในฐานะหน่วยงานหลักของ ศอ.บต. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมเป็นสักขีพยาน โดยมี พลเอก ปราการ ชลยุทธ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา --------------------------------------------------------------------------------- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ Memorandum of Agreement (MOA) of Academic Cooperation Networking for Problem Solving and Development in Southern Border Provinces เดินหน้าประสานความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มี 15 หน่วยงานหลักทางการศึกษา ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตยะลา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ได้ร่วมลงนามในพิธีดังกล่าว