สช.สงขลา ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาคใต้
8 ก.ย. 63 13:31 น. 21 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น.นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการเข้ารับการประเมินและคัดเลือกโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าเฝ้าฯรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีพุทธศักราช 2563 ระดับภาคใต้ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดสงขลา (สกสค.) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา -------------------------------------------- โดยมีนายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ นางสาวมูนาดา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา) พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา และ ผู้ผ่านการคัดเลือกการเข้ารับการประเมินและคัดเลือกฯในแต่ละประเภทระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมรับฟังแนวทางการเตรียมความพร้อมและหลักเกณฑ์ในการเข้ารับการประเมินในระดับภาคต่อไป