ร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร
7 ส.ค. 63 09:51 น. 35 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมเป็นเกียรติในโครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านตลาดให้เกษตรกรในพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย