สช.สงขลา จัดประชุมสรุป​ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระยะที่ 2)
29 ก.ค. 63 11:19 น. 13 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. นายอนุพงศ์​ สุวรรณ​เวหา​ ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​อำ​เภอ​จะนะ รักษาการแทนผู้อำน​วย​กา​รสำนักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา​พร้อมด้วย​คณะกรรมการลงพื้น​ที่ตรวจติดตาม​จำนวน 10 ชุด ​ร่วมประชุมสรุป​ผลการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการรองรับการเปิดเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ระยะที่ 2) ตามโครงการ​พัฒนา​ระบบ​ประกันคุณภาพ​ ตาม​กิจกรรม​การตรวจติดตามการปฏิบัติ​ตามมาตรการรองรับ​การเปิดเรียนในสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของ​โรค​ติด​เชื้อไวรัส​โค​โร​นา ​2019 (​ โควิด19)​ ณ ห้องประชุมสำนักงานการศึกษาเอกขนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายอนุพงศ์ ​สุวรรณ​เวหา​ ผอ.สช.อ.จะนะ เป็นประธาน​การประชุม