นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563
28 ก.ค. 63 13:32 น. 13 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา โดยพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีหัวหน้าส่วนข้าราชการเจ้าหน้าที่จังหวัดสงขลา เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดี ปฏิญาณตนที่จะมุ่งมั่นเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาท น้อมนำพระราชปณิธาน และพระบรมราโชวาทต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติราชการ เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี

-----------------------------------------------------

จากนั้นช่วงเวลา 10.30 น. ผอ.สช.จังหวัดสงขลา ได้เดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี... เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ได้ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล ในรัชกาลที่10 ณ บริเวณวัดห้วยพุด หมู่ที่ 2 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา