นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา ลงตรวจพิจารณาการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน
21 ก.ค. 63 10:49 น. 9 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 กรกฎาคม​ 2563 เวลา 09.30 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจพิจารณาการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการของโรงเรียน (นักวิชาการ​ศึกษา​ นิติกร ปลัดอำเภอ​ สาธารณสุขอำเภอ​ นายช่างหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่)​ ลงตรวจเพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้เพิ่มการใช้อาคารเรียนของโรงเรียนดารุลมะฮ์ดียะห์ ตำบลมท่าชะมวง อำเภอ​รัตภูมิ​ จังหวัดสงขลา