ร่วมพิธีปิดโครงการสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม"สื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีดี ที่บ้านฉัน"
21 ก.ค. 63 14:03 น. 142 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อ วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์(ผอ.สช.อ.เทพา)มอบหมาย นางนิชาภา มณีรัตน์(หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป)และเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปิดโครงการสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม"สื่อสร้างสรรค์ เล่าเรื่องดีดี ที่บ้านฉัน" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 กรกฏาคม 2563 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเอกชนในสังกัด สช.อ.เทพา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้