นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.เทพา) พร้อมด้วยคณะกรรมการตามโครงการ ตรวจ นิเทศ และติดตาม การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ)
18 ก.ค. 63 14:38 น. 507 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันนี้ 18 กรกฏาคม 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.เทพา) พร้อมด้วยคณะกรรมการตามโครงการ ตรวจ นิเทศ และติดตาม การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจำมัสยิด ระดับอิสลามศึกษาตอนต้น(อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2559/ฮ.ศ.1437 ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา)สังกัด สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และนิเทศศูนย์ฯ(ตาดีกา) จำนวน 2 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์ฯ(ตาดีกา)อิสมาอิลียะห์ และ ศูนย์ฯ(ตาดีกา)คลองขุด ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงขลา
ขอขอบคุณผู้บริหารศูนย์ฯ และผู้สอนที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี