นายหั้ว ศรีสุด ผอ.สช.อ.นาทวี ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา ร่วมประชุมฯคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563
17 ก.ค. 63 10:31 น. 44 ครั้ง
นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา
นักจัดการงานทั่วไป

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายหั้ว ศรีสุด ผู้​อ​ำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​อำเภอ​นาทวี รักษาการในตำแหน่ง​ผู้อำ​น​ว​ยการส​ำ​นักงาน​การศึกษา​เอกชน​จังหวัด​สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"และรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 จังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสมิหลา ศธจ.สงขลาสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" นั้น มอบให้เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ประอกบวิชาชีพทางการศึกษาที่ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ จนสามารถเป็นแบบอย่างและเป็นที่น่าเคารพ ยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล และมีความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงานให้มีขวัญและกำลังใจที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์ยิ่งๆขึ้นไป