โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน(PEIL)สำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) รุ่นที่1
15 ก.ค. 63 16:02 น. 3,789 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน(PEIL)สำหรับศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด(ตาดีกา) รุ่นที่1 ณ ห้องประชุมสช.อ.เทพา โดยมีนางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธานในพิธีเปิด
การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน (PEIL) และสามารถกรอกข้อมูลสารสนเทศของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ผ่านระบบสารสนเทศสอนศาสนาอิสลามเอกชน (PEIL)ได้