นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) ลงพื้นที่ตรวจ​เยี่ยมโรงเรียน​ที่ทำการเปิดการเรียน​การ​สอน​ ของปีการศึกษา​2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
3 ก.ค. 63 12:38 น. 53 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

3 กรกฎาคม 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สช.อ.เทพา ลงพื้นที่ตรวจ​เยี่ยมโรงเรียน​ที่ทำการเปิดการเรียน​การ​สอน​ ของปีการศึกษา​2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และร่วมรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารโรงเรียนประทีปศาสตร์อิสลามวิทยามูลนิธิ ต.ท่าม่วง อ.เทพา จ.สงขลา