สช.อำเภอจะนะ ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด เพื่อกำกับ ติดตามให้คำแนะนำการเปิดเรียนตามมาตรการฯ
2 ก.ค. 63 17:03 น. 111 ครั้ง
นางสาวธันยาภรณ์ กลิ่นสนธิ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

ผอ.สช.อำเภอจะนะ พร้อมด้วย จนท. สช.อำเภอจะนะ ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในสังกัด  เพื่อกำกับ ติดตาม ให้คำแนะนำการเปิดเรียนตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่เชื้อฯ (COVID-19) และส่งมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่โรงเรียน จำนวน 8 โรง ประกอบด้วย 1.โรงเรียนสันติวิทย์  2.โรงเรียนทรัพย์ธานีวิทยา  3.โรงเรียนสุทธิ์รักษ์  4.โรงเรียนศาสนบำรุง  5.โรงเรียนบุสตานุดดีน  6.โรงเรียนบุสมีวิทยามูลนิธิ 7.โรงเรียนมุสลิมจะนะศึกษา 8.โรงเรียนตัสดีกียะห์