นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา)เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฏาคม
2 ก.ค. 63 16:26 น. 26 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา)เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายสนอง จันทร์รักษ์(นายอำเภอเทพา)เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมอ่ำ เพชรวงศ์ อ.เทพา จ.สงขลา