โครงการแนวทางการบริหารจัดการสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 ในสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา
30 มิ.ย. 63 16:54 น. 31 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

30 มิถุนายน 2563 สช.อ.เทพา จัดโครงการแนวทางการบริหารจัดการสำหรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 ในสถาบันศึกษาปอเนาะและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนของโรงเรียนนอกระบบในสังกัด ได้รับเกียรติจากนายสนอง จันทร์รักษ์(นายอำเภอเทพา)เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมชมรมอีหม่าม ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 68 คน และขอขอบคุณวิทยากรจากโรงพยาบาลอำเภอเทพา