เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและคณะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงโควิด
25 มิ.ย. 63 15:58 น. 271 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและคณะ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในช่วงโควิด ให้กับครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ผู้สอนศูนย์ฯตาดีกาและโต๊ะครูสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยจัดการอบรมและฐานการเรียนรู้จำนวน 6 ฐาน ณ รร.มิฟตาฮุดดีน (บ้านพลีใต้) ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา