นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์(ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด สช.อ.เทพา ครั้งที่ 2/2563
24 มิ.ย. 63 16:01 น. 7 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพาจัดโครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด สช.อ.เทพา ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนางจิราวรรณ หิรัญวงศ์(ผอ.สช.อ.เทพา) เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำไพลศานติวิทย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน