ประชุมบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่3/2563
23 มิ.ย. 63 16:30 น. 11 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) ประชุมบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา ครั้งที่3/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ ครั้งที่2/2563 ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา