ประชุมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ก่อนการเปิดภาคเรียน
18 มิ.ย. 63 14:56 น. 66 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบ สังกัด สช.อ.สะบ้าย้อย เข้าร่วมประชุมมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ก่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย

โดยมี นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เป็นประธาน