นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับหลักการในการเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการของนายประชาคม จันทรชิด หัวหน้าผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ
10 มิ.ย. 63 10:06 น. 14 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 มิถุนายน​ 2563 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวอามีนี ดาโอ๊ะ นักวิเคราะห์​นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับหลักการ ​ในการเตรียมพร้อมรับการตรวจราชการ ตรวจ ติดตาม ประเมิน บรรลุตามวัตถุประสงค์และจัดทำรายงานผล เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีหน่วยงาน​ภายใต้การควบคุมดูแล​ของกระทรวง​ศึกษาธิการ​การศึกษา​เข้าร่วมประชุม 30 หน่วยงาน ณ ห้องม่วงคราม 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ โดยมีนายประชาคม จันทรชิด หัวหน้าผู้ตรวจราชกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน