ประชุมพบปะมอบนโยบายการดำเนินการและการบริหารการศึกษา
11 มิ.ย. 63 19:36 น. 74 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2563 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลา ให้เข้าร่วมการประชุมพบปะมอบนโยบายการดำเนินการและการบริหารการศึกษาในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ จชต. เป็นไปตามนโยบายของรัฐ พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมกองยุทธศาสตร์ และสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี(บ้านกรงนก) ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี