ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามสธิบดินทร
9 มิ.ย. 63 15:42 น. 28 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา) มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามสธิบดินทร โดยมีกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ ณ โรงพยาบาลเทพา อ.เทพา จ.สงขลา