บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
9 มิ.ย. 63 13:38 น. 211 ครั้ง
Waiya Churung
Admin สช.อ.นาทวี

(9 มิถุนายน 2563) เวลา 9.00 น. นายหั้ว  ศรีสุด  ผอ.สช.อ.นาทวี  ได้มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดยมีการทำความสะอาดโรงพยาบาล เก็บกวาดขยะ  ตัดแต่งต้นไม้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา