ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานพยาบาล
9 มิ.ย. 63 10:49 น. 159 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลและสถานพยาบาล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมาะลาแต ม.6 ต.ทุ่งพอ อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา