นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา นางจิราวรรณ หิรัญพงษ์ ผอ.สช.อ.เทพา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวเด็กชายอริสมัณร์ สะเตาะ นักเรียนชั้นป. 6 โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัย
22 พ.ค. 63 14:08 น. 125 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นางจิราวรรณ หิรัญพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเทพา พร้อมด้วยข้าราชการการ เจ้าหน้าที่ สช.จ.สงขลา และ สช.อ.เทพา   เข้าเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครอบครัวเด็กชายอริสมัณร์ สะเตาะ นักเรียนชั้นป. 6 โรงเรียนรัศมีธรรมวิทยา ซึ่งบ้านประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 12,090 บาท และเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ครอบครัวนักเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ภาพ: นายวัชรชัย สังข์แก้ว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ข่าว: นางสาวปทุมมาศ วิโรจน์ประชา นักจัดการงานทั่วไป