สช.จ.สงขลา จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดครั้งที่ 1/2563
20 พ.ค. 63 13:32 น. 85 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาจัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ เทพา นาทวีและสะบ้าย้อย พร้อมทั้งหัวหน้ากลุ่มงาน สช.จังหวัด ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ 4 อำเภอ (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)และในเขตปกติ จำนวน 158 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิโอคอนฟอร์เรน (ประชุมทางไกล) โดยมีนายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานการประชุม -------------------------------------------- การประชุมดังกล่าวเพื่อมอบนโยบายการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา และสร้างความเข้าใจในแนวทางการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลในช่วงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019 (โควิด-19) การเปิด-ปิดของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 และการรายงานผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-Net ปี2562 การรายงานผลประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา2562 อีกทั้งได้ชี้แจงระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบใหม่ต่าง ๆ ปี 2562 และ ปี2563, การดำเนินงานเกี่ยวกับเครือข่าย,การดำเนินการตราสารจัดตั้งและการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจการ,และอื่นๆ