ผอ.สช.จ.สงขลาร่วมกับ สช.อ.สะบ้าย้อย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกพืชผักตามเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นาโมเดล ตามโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านควนหรัน
19 พ.ค. 63 15:27 น. 79 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
พนักงานประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมเจ้าหน้าที่ สช.อ.สะบ้าย้อย ร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลความคืบหน้าตามโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกพืชผักตามเกษตรทฤษฎีใหม่ โคก หนอง นาโมเดล ตามโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ บ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสงขลาเป็นประธาน