ร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักตามเกษตรทฤษฎีใหม่
19 พ.ค. 63 12:55 น. 59 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมปลูกพืชผักตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ในโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา

วัตถุประสงค์โครงการเพื่อสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงานเนื่องจากภัยโควิดได้มีอาชีพและแหล่งอาหารเลี้ยงครอบครัว 

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้