ตรวจและติดตามความพร้อมอาคาร เพื่อประกอบคำขอเปลี่ยนแปลงในตราสาร
14 พ.ค. 63 12:08 น. 29 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สช.จ.สงขลานำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ เพื่อติดตามและตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ (ครั้งที่ 2) ของโรงเรียนอิรชาดุลอิสลามีย๊ะห์ ต.จะแหน เพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน