ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสะบ้าย้อย
14 พ.ค. 63 11:57 น. 11 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันพฤหัสบดี ที่ 14 พฤษภาคม 2563  ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย มอบหมายให้ น.ส.ศมพรัตว์ เจ๊ะบ่าว นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ผู้แทนสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสะบ้าย้อย เพื่อติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาดในพื้นที่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย