นายอาคม สุชาติพงษ์ ผอ.สช.จ สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (อกศจ.สงขลา) ครั้งที่ 7/2563
12 พ.ค. 63 10:26 น. 17 ครั้ง
นายปรัชญา รุ่งเรือง
นักประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอาคม สุชาติพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสงขลา (อกศจ.สงขลา) "ด้านบริหารงานบุคคล" ครั้งที่ 7/2563 โดยมีนายสมโมท สหกโร ผู้ทรงคุณวุฒิจาก กศจ. เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา