เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19”
4 พ.ค. 63 11:48 น. 42 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2563 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย มอบหมายบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ฟาร์มตัวอย่างฯ ต้านภัยโควิด 19” ซึ่งเป็นโครงการที่มีการนำหลักเกษตรทฎษฎีใหม่ตามแนวทาง “โคก หนอง นา โมเดล” มาปรับใช้ในโครงการฯ และในโอกาสนี้ได้มีผู้แทนพระองค์มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ฟาร์มตัวอย่างฯ บ้านควนหรัน ต.เปียน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา