พิธีเปิดตลาดผลไม้และผลิตผลทางการเกษตร อำเภอสะบ้าย้อยสู้ภัย COVID-19
1 พ.ค. 63 11:05 น. 63 ครั้ง
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย
Admin สช.อ.สะบ้าย้อย

วันศุกร์ ที่ 1 พ.ค. 63 นายอุทิศ อมรมณี ผอ.สช.อ.สะบ้าย้อย พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีเปิดตลาดผลไม้และผลิตผลทางการเกษตร อำเภอสะบ้าย้อยสู้ภัย COVID-19 วัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางเกษตรของเกษตรในพื้นที่ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสะบ้าย้อย