นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา)ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ รร.ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน
28 เม.ย. 63 15:51 น. 76 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 28 เมษายน 2563 คณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ โดยนางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา)ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ของโรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยาและโรงเรียนมูลนิธิอิตีซอมวิทยา อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน

ทั้งนี้ สช.อ.เทพา ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ในการตรวจสอบความพร้อมการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารดังกล่าว