นางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา)ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ รร.ที่ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน
27 เม.ย. 63 19:56 น. 52 ครั้ง
admin สช.อ.เทพา
admin สช.อ.เทพา

วันที่ 27 เมษายน 2563 คณะกรรมการตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบและการเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งนิติบุคคลของโรงเรียนเอกชนในระบบ โดยนางจิราวรรณ หิรัญวงศ์ (ผอ.สช.อ.เทพา)ได้รับมอบหมายจากผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธาน ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมอาคารสถานที่ของโรงเรียนนิติธรรมพิทยานุสรณ์และโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อประกอบการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งโรงเรียน

 

 

ทั้งนี้ สช.อ.เทพา ขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ในการตรวจสอบความพร้อมการอนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารดังกล่าว